Folklor Kurumu - Derleme Arşivi

 
KİTAPLAR
 
Toplam 305 adet kitap kaydı bulunmaktadır.
 
Kitap Adı Yazar Adı Soyadı Kategori Basım Yılı

1. Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğleri Eyüpsultan Belediyesi 045-20 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. ?????
 
1. Milletlerarası Türk Halı Kongresi İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 045-14 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1984
 
1. Milletlerarası Türk Halı Kongresi-Türk El Halı ve Kilimleri Fuarı Kült. Ve Tur. Bak. Eski Eserler ve Müzeler Gen. Md. 045-13 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1984
 
1. Uluslar arası Atatürk ve Türk Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri T.C.Kültür Bakanlığı 045-40 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 2001
 
1. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri- 4. Cilt Kültür Bak. M.F.A.D. 045-1 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1976
 
1. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Program ve Bildirileri Özetleri Kültür Bak. M.F.A.D. 045-34 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1975
 
11. Dil Kurultayı- Türk Dil Kurumu Çalışmaları (1932-1966) Ömer Asım TDK-Aksoy 043-25 / Çeşitli Kurumların Derlemeleri 932-866
 
11. Dil Kurultayı- Türk Dil Kurumu Çalışmaları (1932-1966) Ömer Asım TDK-Aksoy 043-26 / Çeşitli Kurumların Derlemeleri 932-866
 
2. Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğleri Eyüpsultan Belediyesi 045-21 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1998
 
2. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri- 1. Cilt Kültür ve Turizm Bak. M.F.A.D. 045-2 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1982
 
2. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri- 1. Cilt Kültür ve Turizm Bak. M.F.A.D. 045-2 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1982
 
2. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri- 2. Cilt Kültür ve Turizm Bak. M.F.A.D. 045-3 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1982
 
2. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri- 2. Cilt Kültür ve Turizm Bak. M.F.A.D. 045-3 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1982
 
2. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri- 3. Cilt Kültür ve Turizm Bak. M.F.A.D. 045-4 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1983
 
2. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri- 4. Cilt Kültür ve Turizm Bak. M.F.A.D. 045-5 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1982
 
2. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri- 4. Cilt Kültür ve Turizm Bak. M.F.A.D. 045-5 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1982
 
2. Milletlerarası Türk Halı Kongresi ve Orta Asya Halıcılığı Harbiye Kültür Merkezi 045-12 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1994
 
2. Uluslar arası El Sanatları Semp. -Bildiri Özetleri Dokuz Eylül Üniversitesi 045-31 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1982
 
2. Uluslar arası El Sanatları Semp. -El Sanatları Üzerine Yazılar Dokuz Eylül Üniversitesi 045-30 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1982
 
3. Uluslar arası El Sanatları Semp. -Bildiri Özetleri Dokuz Eylül Üniversitesi 045-32 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1983
 
4. İstanbul Türk Müziği Günleri- Türk Müziğinde Eğitim Semineri Göktan T.C. Kültür Bakanlığı- Ay 045-10 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1997
 
4. İstanbul Türk Müziği Günleri- Türk Müziğinde Eğitim Semineri Göktan T.C. Kültür Bakanlığı- Ay 045-10 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1997
 
4. Uluslar arası El Sanatları Semp. -Bildiri Özetleri Dokuz Eylül Üniversitesi 045-33 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1984
 
5. Milletlerarası T. Halk Kong.-Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri T.C.Kültür Bakanlığı 045-29 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1997
 
5. Milletlerarası T. Halk Kong.-Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri T.C.Kültür Bakanlığı 045-29 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1997
 
A.Karahisarlı Şairler Yazarlar Hattatlar İrfan Ünver Nasrattinoğlu 012-2 / Kişi bibliyografileri 1971
 
Açıkhava Halk Müzeleri ve Açıkhava H.Müz. Kurma İmkanları Hamit Zübeyr Koşay 068-1 / Genel Kuruluşlar ve Müzecilik 1958
 
Açıklamalı T.Halk Müziği Kitap ve Makaleler Bibliyografyası Veysel Arseven 016-10 / Belli konulardaki eserlerin Bib. 1969
 
Anabasis Ksenophanes 183-1 / Sofist ve Sokratçı Felsefeler 1962
 
Anadolu İlleri Ağzından Derlemeler P.Dr Ahmet Caferoğlu Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yük.K.- TDK 043-18 / Çeşitli Kurumların Derlemeleri 1995
 
Arpaçay Köylerinden Derlemeler P.Dr. Selahattin- Dr.Bican- Dr. Ensar T.D.K- Olcay- Ercilasun- Aslan 043-17 / Çeşitli Kurumların Derlemeleri 1976
 
Asılacak Adam Aziz Nesin Demirtaş Ceyhun 012-1 / Kişi bibliyografileri 1994
 
Aşık Tahiri Bibliyografyası Nail- Hayrettin Tan- İvgin 012-3 / Kişi bibliyografileri 1983
 
Aşık Veysel Bibliyografyası Nejat- Aydın Sefercioğlu- Kuran 012-4 / Kişi bibliyografileri 1983
 
Belleten Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-1 / Tarih- Etnografya 1995
 
Belleten Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-2 / Tarih- Etnografya 1995
 
Belleten Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-3 / Tarih- Etnografya 1996
 
Belleten Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-4 / Tarih- Etnografya 1996
 
Belleten Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-5 / Tarih- Etnografya 1997
 
Belleten Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-6 / Tarih- Etnografya 1997
 
Belleten Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-7 / Tarih- Etnografya 1997
 
Belleten Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-8 / Tarih- Etnografya 1997
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-9 / Tarih- Etnografya 1953
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-10 / Tarih- Etnografya 1954
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-11 / Tarih- Etnografya 1955
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-12 / Tarih- Etnografya 1956
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-13 / Tarih- Etnografya 1957
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-14 / Tarih- Etnografya 1958
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-15 / Tarih- Etnografya 1959
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-16 / Tarih- Etnografya 1960
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-17 / Tarih- Etnografya 1961
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-18 / Tarih- Etnografya 1962
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-19 / Tarih- Etnografya 1963
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-20 / Tarih- Etnografya 1964
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-21 / Tarih- Etnografya 1965
 
Belleten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yüksek Kurumu 041-22 / Tarih- Etnografya 1994
 
Beyazıt Umumi Kütüphanesi Muzaffer Gökman 027-1 / Genel Kütüphaneler 1956
 
Bilimin Geleceği - 1 Ernest Renan 194-4 / Modern Batı Felsefesi- Fransa 1965
 
Bilimin Geleceği - 2 Ernest Renan 194-5 / Modern Batı Felsefesi- Fransa 1965
 
Bin Dokuzyüz Seksen Dört Georges Henri Orwell 192-1 / Modern Batı Felsefesi-Biritanya Adaları 1964
 
Birinci İlmi Setahate Dair Rapor Abdülkadir Halk Bilim Derneği İlim Encümeni Azasından 045-26 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1930
 
Boğaziçi Üniversitesi Halk Bilimi Yıllığı Mahir B.Ü.F.K. - Şaul 044-1 / Çeşitli Kurumların Yıllıkları 1974
 
Büyük Bilgi ve Müzik Hakkında Notlar Muhaddere Çevirmen: Özerdim (Yazarı Belli Değil) 194-6 / Sanat Felsefesi - Doğu Felsefesi 1963
 
Cumhuriyet Gazetesi Yıllık/86- 1.1.1985-31.12.1985 Cumhuriyet Gazetesi 044-2 / Çeşitli Kurumların Yıllıkları 1986
 
Çağrı-Folklor ve Halk Edebiyatı Bibliyografyası (1957-1983) Kamil Toygar 016-5 / Belli konulardaki eserlerin Bib. 1984
 
Dadaloğlu Bibliyografyası Saim- Ali Berat Sakaoğlu- Alptekin 012-5 / Kişi bibliyografileri 1988
 
Divan-ı Kebirden Seçme Şiirler - 1. Mevlana 149-1 / Diğer Felsefi Sistemler 1965
 
Divan-ı Kebirden Seçme Şiirler - 2. Mevlana 149-2 / Diğer Felsefi Sistemler 1961
 
Dost Kazanma ve İnsanlar Üzerinde Etki Yaratma Sanatı Dale Carnegie 155-1 / Ayrımsal ve Gelişimsel Psikoloji 1967
 
Dostluk Cıcero 172-2 / Siyasal Etik 1963
 
DTCF'nde yapılan Folklorla ilgili lisans tez. Bib. (1940-1980) Gülen Çetin 016-1 / Belli konulardaki eserlerin Bib. 1986
 
Dünyada Türklük Araştırmaları ve Türkiye Marmara Ün. Türkiyar Ar. Ve Uygulama Merkezi 045-9 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1986
 
Elazığ Yöresi Ağzından Derlemeler P.Tuncer Gülensoy- Y.Doç Ahmet Buran Atatürk Kült.Dil ve Tar. Yük.K.- TDK 043-16 / Çeşitli Kurumların Derlemeleri 1994
 
Erzurumlu Emrah Bibliyografyası Ali Berat Alptekin 012-6 / Kişi bibliyografileri 1986
 
Etika Baruch Spinoza 199-1 / Modern Batı elsefesi- Diğer Coğ. Bl. Hollanda 1965
 
Fallar ve Burçlar Dünyası Ayten Alkaşlı Benli 137-1 / Gaipten Haber Veren Bilgiler 2005
 
Fallar ve Burçlar Dünyası Ayten Alkaşlı Benli 137-2 / Gaipten Haber Veren Bilgiler 2006
 
Feylesofça Konuşmalar ve Fıkralar-1 Voltaire 194-9 / Modern Batı Felsefesi- Fransa 1962
 
Feylesofça Konuşmalar ve Fıkralar-2 Voltaire 194-10 / Modern Batı Felsefesi- Fransa 1962
 
Folklor Raporu Turizm ve Tanıtma Bak. Tanıtma Gen. Md. Folk. Dairesi 045-18 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1965
 
Follor ve Etnografya Araştırmaları Nuri Taner 042-25 / Araştırma ve Araştırma Yıllıkl. 1984
 
Fransız Naturalizmi P. Martino 194-3 / Modern Batı Felsefesi- Fransa 1958
 
Fuzuli Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi Müjgan Cunbur 012-7 / Kişi bibliyografileri 1956
 
Geleneksel Türk Tatlıları Sempozyumu- Bildiri Özetleri Kültür ve Turizm Bak. M.F.A.D.-İst. Kültür Müdürlüğü 045-23 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1983
 
Geleneksel Türk Tatlıları Sempozyumu- Bildirileri Kült. Ve Tur. Bak. MFAD 045-41 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1984
 
Grup Dinamizmine Giriş Malcolm - Hulda Knowles - Knowles 158-1 / Uygulamalı Psikoloji 1968
 
Gülistan Sadi 181-2 / Doğu Felsefesi 1963
 
Güzel Sanatlar Komitesi Raporu Milli Eğitim Bakanlığı 045-25 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1961
 
Halk Kültürü Derleme Araştırma 1984/1 Sabri Koz 043-13 / Çeşitli Kurumların Derlemeleri 1984
 
Halk Kültürü Derleme Araştırma 1984/2 Sabri Koz 043-14 / Çeşitli Kurumların Derlemeleri 1985
 
Havariler Renan 194-7 / Modern Batı Felsefesi- Fransa 1964
 
İhtiyarlık Cıcero 172-1 / Siyasal Etik 1963
 
İlahi Komedya - Araf Dante 189-1 / Etik Felsefe 1964
 
İlahi Komedya - Cennet Dante 189-3 / Etik Felsefe 1964
 
İlahi Komedya -Cehennem Dante 189-2 / Etik Felsefe 1963
 
İnsan Hakları Thomas Paine 192-2 / Modern Batı Felsefesi-Biritanya Adaları 1960
 
İntihar Faruk Güçlü 154-2 / Bilinçaltı be Başkalaşmış Ruh Durumları 1992
 
İsa'nın Hayatı Renan 194-8 / Modern Batı Felsefesi- Fransa 1964
 
İst. Ticaret Odası Eski Eserler Kataloğu İst. Tic Odası 017-1 / Genel Konu Katalogları ?
 
Kaafkas ve Orta Asya Ülkeleri Ortak Asil Miras K.T.Ü. Kafkas ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merk. 045-19 / Kon.-Sem.-Semp.-Fuar-Fest. Bild. 1994
 


[1][2][3][4]