Folklor Kurumu

 
2017 - 2018 DÖNEMİ HALK OYUNLARI KURSU MÜDÜRLÜĞÜ
 
Fetih Ürkmez
Müdür
 
YARDIMCILARI
Gulayşe Bağcı
Songül Balcı
Laden Nasuhoğulları
 
Mihrican Kaya
Osman Sancar
Aysu Bakraçlar
 
Ahmet Gezer
Pervin Aldoğan
Ali Kırgıç
 
Güngör Yalçıtaş