DERLEME - ARAŞTIRMA VE ARŞİVLEME MÜDÜRLÜĞÜ

 
DERLEME DERSLERÄ°MÄ°Z HER YIL PROGRAM DAHÄ°LÄ°NDE VERÄ°LMEKTEDÄ°R.

EĞİTİM KONULARIMIZ:

Folklor - 1
Folklor - 2
Folklor Tarihçesi
Folklor Kuramları
Derleme Aşamaları
Derleme Metodları - 1
Derleme Metodları - 2
Halk
Sosyal Normlar
Dans Folkloru ve Derleme Teknikleri
Müzik Folkloru ve Derleme Teknikleri
Tiyatro Folkloru ve Derleme Teknikleri
El Sanatları Folkloru ve Derleme Teknikleri
Kostüm Folkloru ve Derleme Teknikleri
KADROLAR

ELEMANLARIMIZ

FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z

ESKÄ° FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z

Eğitim Konularımız

Folklor Nedir ?

Derleme Nedir ?

Araştırma ve İnceleme Şekli