DERLEME - ARAŞTIRMA VE ARŞİVLEME MÜDÜRLÜĞÜ

 
DERLEMEDE DÄ°KKAT EDÄ°LECEK HUSUSLAR:
1- Derlemede araştırıcı toplumla kendisi arasında dostluk havası yaratmalı .
2- Araştırıcı bir ekole bağlı olarak gider.
3- Araştırıcı gözlemi bir plan dahilinde yapmak zorundadır.
4- Araştırıcı tek bir gruba bağlanmaktan kaçınmalıdır.
5- Araştırıcı kendisini toplumun bir parçası olarak görmelidir.
6- Araştırmaya toplumda en iyi ve belirgin olan bir gruptan başlamalıdır.
7- Olması imkansız gibi görünen adetleri de yazmak gerekir.
8- Bazı ana ilaç ve hediyeler götürmek gerektir.
9- Toplumun fiziki ve coğrafi durumuna dikkat edilmelidir.
10- Bir defa bir sosyal davranışı gözlemek yeterli değildir.
11- Araştırmada soyuttan somuta gidilmelidir.
12- Araştırmacı incelenecek toplumun içinde karargah kurmalıdır.
13- Etnik guruplarda tercüman kullanılmalı.
14- Kılavuzların gözlemeye çalıştıkları konuları eşelemek gerekir.
15- Araştırma daha çok uzmanından yapılmalı Ör. Muska yı muskacıdan.
16- Hafızaya güvenmemek hemen anında kayıt etmek gerekir.
17- Klavuz olarak sağlık memuru, köy öğretmeni gibi kişilerden yararlanmamak gerekir.
18- Bir konuda 4-5 klavuzla konuşmak gerekir.
19- Davranış kalıplarının saptanmasında 50 veya daha yukarı kişiler seçilmelidir.
20- Köy kültürünü şimdiki durumu itibari ile tespit etmek gerekir.
21- Kaynak kişinin:
a) Adı
b) Soyadı
c) İşi
d) Yaşı
e) Nereden kimlerden öğrendiği
f) Aktif taşıyıcının veya pasif taşıyıcının mutlaka kaydedilmesi gerekir


KADROLAR

ELEMANLARIMIZ

FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z

ESKÄ° FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z

Eğitim Konularımız

Folklor Nedir ?

Derleme Nedir ?

Araştırma ve İnceleme Şekli