Folklor Kurumu - Yitirdiklerimiz 
ADNAN ATAMAN
 
Kan Grubu :
 
 
Dönem :
 
 
Ä°lk öğrenimini Erzurum Ä°stanbul ve Ankarada orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesinde tamamladı ve 1935 yılında Yüksek Mühendis Mektebine girdi. 1941 yılında Elektrik Muharebe Bölümünden sınıf birincisi ve okul ikincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl okulda asistan olarak çalışmaya başladı. 1947 yılında doçent oldu ve aynı yıl Ä°TÜ tarafından doktora yapmak üzere ABD ye gönderildi. Haziran 1950 de Illinois Üniversitesindeki çalışmalarını tamamlayarak doktorasını aldı ve yurda döndü. 1955 yılında profesör oldu. 1968-1970 yılları arasında Ä°TÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanlığı, 1970 den sonra Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü Başkanlığı ve daha sonra Elektronik Haberleşme Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Bu arada mikrodalga laboratuvarını ve televizyon laboratuvarı ve tesisleri kurarak Türkiye’de ilk televizyon yayınlarını başlatmıştır. 1972-1978 ve 1980-1983 yılları arasında TRT Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.
 


GERÄ°