Folklor Kurumu - Haysiyet Divanı

 
2012 - 2015 Dönemi Haysiyet Divanı
 
 
Mehmet ERGEN
Metin ÜNLÜ 30.12.2014 istifasıyla yerine Yusuf AKKAYA
Rezzan GÜNAY
 
Emre YILMAZ
Gonca ŞANAL