Kütüphanemizi Zenginleştiriyoruz kampanyası

15.02.2017 16:00:00

BÄ°R KÄ°TAP DA

SÄ°ZDEN

KAMPANYAMIZLA

KÜTÜPHANEMÄ°ZE

YENÄ° ESERLER KATARAK

HALKBÄ°LÄ°M SEVERLER Ä°ÇÄ°N

DAHA GENİŞ OLANAKLAR

SUNMAYI HEDEFLÄ°YORUZ.

Derleme Araştırma ve Arşiv Müdürlüğü kitap arşivimiz halkbilim severler için daha geniş olanaklarla hizmet vermeye devam edecek. Sizlerinde katkılarınızı bekliyoruz. Müdürlügümüzün belirlediğı aşağıda listesi verilen kitaplardan birinide siz müdürlüğümüz kütüphanesine bağışlıyabilirsiniz. 

Lıstedeki kırmızı olanlar hali hazırda kütüphanemize bağışlanmış olanlardır.
Lütfen bağışlamak istediğiniz kitabı listenin en altındaki yorum kısmımıza yazınız.

Yayınevine Göre Kitap Listesi:

Atatürk Üniv. Yayınları

-Türkiye de Doğumla Ä°lgili Âdet Ve Ä°nanmaların Etnolojik Etüdü  – Orhan Acıpayamlı –

( Satılmıyor Sadece Kütüphanelerde Veya Atatürk Üniversitesinden)

Atatürk Kültür Merkezi Yayınları

-Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü  - Özkul Çobanoğlu 

-Meddah Behçet Mahir in Bütün Hikâyeleri - Cilt:I - Cilt:2 -  Saim Sakaoğlu, Ali Berat Alptekin, Yurdanur Sakaoğlu, Esma Şimşek

-Nasreddin Hoca -  Saim Sakaoğlu

-Meddahlık Ve Meddah Hikâyeleri-  Özdemir Nutku

-Âşıklık Geleneği Ve Günümüz Halk Şairleri – Güldeste -  Feyzi Halıcı 

Alperen Yayıncılık

-Türk Romanında Destan Etkisi –  Muharrem Kaya

Akçağ Yayınları

-Halkbilimi Kuramları Ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş  -  Özkul Çobanoğlu

-Türk Dünyası Epik Destan Geleneği –  Özkul Çobanoğlu

-Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk Ä°nançları  -  Özkul Çobanoğlu

-Âşık Tarzı Kültür Geleneği Ve Destan Türü -  Özkul Çobanoğlu

-Türk Bitiği –  Dursun Yıldırım

-Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları –  Dursun Yıldırım

-Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları –  M. Oğuz Öcal

-Küreselleşme Ve Uygulamalı Halk Bilim –  M. Oğuz Öcal

-Türk Saz Şiiri Antolojisi –  Saim Sakaoğlu

-Türk Gölge Oyunu Karagöz–  Saim Sakaoğlu

-Halk Şiirinden Seçmeler–  Saim Sakaoğlu

-Masal Araştırmaları -  Saim Sakaoğlu

-Türk Masalları-  Saim Sakaoğlu

-Gümüşhane Ve Bayburt Masalları -  Saim Sakaoğlu

-101 Anadolu Efsanesi –  Saim Sakaoğlu

-Türk Kültürünün Ana Hatları –  Saadettin Yağmur Gömeç

-Halk Bilimi Araştırmaları –  Berat Alptekin

-Efsane Ve Motifleri Üzerine -  Berat Alptekin

Adam Yayıncılık

-Folklor Yazıları –  Ä°lhan Başgöz

-Türkiye Folkloru El Kitabı -  Tahir Alangu

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları

-Sün Köyünün Etnolojik Tetkiki –  Nermin Erdentuğ

-Hal Köyünün Etnolojik Tetkiki –  Nermin Erdentuğ

Akbank Yayınları

-Yörük Kilimleri -  Yusuf Durul..     (Servet Yazal Yalçın)

-Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar -  Belkis Acar..     (Mehmet Yalçın)

-Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar -  Belkis Acar..     ( Beril - Şefik Sarıkayalar)

-Türk Sanatında Ebrû -  M. Uğur Derman..     
(Servet Yalçın)

-Türk İşleme Desenleri -  Refia Övüç..     (Beril-Şefik Sarıkayalar)

Alev Yayınları

- Nejat Birdoğan Anısına "Gülyüzlüm Merhaba"  - Yayına Hazırlayan: Esat Korkmaz..     (Beril Sarıkayalar)

Ant Yayınları

-Alevi Bektaşi Köylerinde Toplumsal Kurumlar –  Hüseyin Bal..       (Beril Sarıkayalar) 

-Tahtacılar: Tahtacı Kimliğine Ve Demografisine Giriş –  Ä°smail Engin

Arkeoloji Sanat Yayınları

-Altı Bin Düğüm Bir Yevmiye GÖRDES – Emine Ataman Koç..     (Nur Fügen Koç)

Asia Yayıncılık

-Türk Halk Oyunları Müzikleri 2

-Anthology of Turkish Folk Dances 2

Ayyıldız Matbaası

-Türk İşlemelerinden Motifler -  Sevim Fenercioğlu..     (Beril-Şefik Sarıkayalar)

Babil Yayıncılık

-Doğu Anadolu da Eski Türk Ä°nançlarının Ä°zleri..     (Evşen Peliter Çilingir)

Bilgesu Yayıncılık

-Türk Mitolojisi – P. Naili Boratav

-100 Soruda Türk Folkloru -  Pertev Naili Boratav..      (Neslihan-Ä°dris Bulut)

-100 Soruda Türk Halk Edebiyatı –  Pertev Naili Boratav..     ( Neslihan-Ä°dris Bulut)

-Halk Edebiyatı Dersleri  -  Pertev Naili Boratav

-Ä°lkellerde Din Büyü Sanat Efsane –   Sedat Veyis Örnek

Bağlam Yayıncılık

-Mitolojiden Efsaneye –  Muharrem Kaya

Boğaziçi Yayınları

-Doğu Ve Güneydoğu Üzerine Araştırmalar –  Dursun Yıldırım

Bilgi Yayınevi

-Geleneksel Türk Tiyatrosu-Kukla-Karagöz-Orta Oyunu –  Metin And

Boyut Yayınları

-Ä°nsan Ve Kültür –  Bozkurt Güvenç

-Türk Kimliği Kültür Tarihinin Kaynakları –  Bozkurt Güvenç

Büyüyen Ay Yayıncılık

-Letâ if Nasreddin Hoca Fıkralarının Ä°lk Baskısı -  Sabri Koz

Berhem Yayınları

-Halkbilimi Konuları Ve Araştırma Yöntemleri –  Ali Haydar Avcı

Çorum Belediyesi Kültür Yayınları

-2006 Yılında Çorumdan Derlenen Alkışlar, Kargışlar Ve Ninniler –  M. Oğuz Öcal

Çizgi Kitapevi

-Gecekondu Ve Ä°nsan – Ä°stanbul Varoş Kültürü –  Orhan Türkdoğan

-Alevi-Bektaşi Kimliği- Sosyal Antropolojik Araştırma -  Orhan Türkdoğan

-Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı –  Orhan Türkdoğan

Çiya Yayınları

-Anadolu Yemekleri Ve Türk Mutfağı – Hamit Zübeyr Koşay, Nebi Özdemir

Dost Kitapevi

-Karagöz  - Turkish Shadow Theatre –  Metin And

Demos Yayınları

-Kul Nesimi –  Cahit Öztelli

-Uyur Ä°dik Uyardılar -  Ä°rene Melikoff

Derin Yayınları

-Anadolu Ä°nançları –  Ä°smet Zeki Eyüboğlu..     (Beril - Şefik Sarıkayalar)

-Anadolu Büyüleri –  Ä°smet Zeki Eyüboğlu

-Anadolu Ä°laçları -  Ä°smet Zeki Eyüboğlu

Dergâh Yayınları

-Türk Folklorunda Kesik Baş-Tarih Folklor Ä°lişkisinden Bir Kesit –  Ahmet Yaşar Ocak

Fakülte Kitapevi

-Kentsel Yapı Ve Kentlileşme Süreci –  Hüseyin Bal

Gerçek Yayınevi

-Türk Folkloru –  Pertev Naili Boratav

-Türk Halk Edebiyatı – Pertev Naili Boratav

Geleneksel Yayıncılık

-Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir ? –  M. Oğuz Öcal

-Halk Bilgisi (Folklor) Derleme Ve Ä°nceleme Yöntemleri –  Metin Ekinci

-Halk Biliminde Kuramlar Ve Yaklaşımlar (C.1) –  M. Öcal Oğuz - Metin Ekinci - Nebi Özdemir - Gülin Ö. Eker

-Halk Biliminde Kuramlar Ve Yaklaşımlar (C.2) –  M. Öcal Oğuz – Selcan Gülçayır 

-Halk Biliminde Kuramlar Ve Yaklaşımlar (C.3) -  M. Öcal Oğuz – Selcan Gülçayır – Şenay Çalış

-Halk Biliminde Kuramlar Ve Yaklaşımlar (C.4) -  M. Öcal Oğuz –Gözde Tekin – Zeynep Safiye Baki

-Uygulamalı Halk Bilimi -   Evrim Ölçer Özünel – Selcan Gülçayır – M. Öcal Oğuz – Ebru Kipay – A.Erman Aral

-Halk Anlatılarının Epik Kuralları, Halk Biliminde Kuramlar Ve Yaklaşımlar -   Alex Olrix

Gündoğan Yayınları

-Sosyal Kültürel Değişme –  Bozkurt Güvenç

Grafiker Yayınları

-Türk Halk Biliminde Derleme –  Selcan Gülçayır Teke

Hakeri Yayınları
-Kıbrıs taki Tarihi Eserler -  Bener Hakkı Hakeri

Halkevleri Genel Merkezi Yayınları

-Türk Halk Oyunları -  Åžerif Baykurt..     (Lale Uras)

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Halk Bilim Topluluğu Yayınları

-2005 Yılında Çorumda Yaşayan Geleneksel Çocuk Oyunları –  M. Oğuz Öcal

-2005 Yılında Çorumda Yaşayan Köy Seyirlik Oyunları -  M. Oğuz Öcal

Islık Yayınları

-Nasrettin Hoca –  Pertev Naili Boratav

İmge Yayıncılık

-Az Gittik Uz Gittik -  Pertev Nailî Boratav..       (Nilgün Ergen)           

-Zaman Zaman Ä°çinde -  P. Naili Boratav 

İş Bankası Kültür Yayınları

-Türk Halk Bilimi  - Sedat Veyis Örnek

-Atatürk ten düşünceler -  Enver Ziya Karal..     (Reha Özcan)

-50 yılın Türk Mizah ve Karikatürü -  Semih Balcıoğlu..      
(Reha Özcan
)
-Batı Anadolu Uygarlığı -  Ä°lhan Akşit..      
(Reha Özcan)

-The Museums of Turkey -  Mehmet Önder..     
(Ayhan Doğanç)

-50 Yılın Türk Mizah Ve Karikatürü -  Semih Balcıoğlu, Ferit Öngören

-Türk Köylü Çorapları -  Kenan Özbel..     
(Beril-Şefik Sarıkayalar)

-Muhalif Bağlama “Arif Sağ Kitabı” söyleşi: Şenay Kalkan..     (Evşen Peliter Çilingir)

İletişim Yayınları

-Başlangıcından 1983 e Türk Tiyatro Tarihi –  Metin And 

-Anadolu Ağıtları –  Ahmet Şükrü Esen

-Mazlum Ve Makul/Ä°stanbul Süryanilerinde Etno- Dinsel Kimlik Ä°nşası Ve Kimlik Stratejileri  –  Su Erol

-Ä°stanbul dan Sayfalar - Ä°lber Ortaylı....     (Ayhan Doğanç)

Ä°nkılâp Yayınevi

-Geleneksel Türk Tiyatrosu Köylü Ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri –  Metin And –

Ä°stanbul Büyükşehir Belediyesi Yayını

-Türk Ä°stanbul – Sadi Yaver Ataman

İzlem Yayınları

-Türk Köylü Dansları –  Metin And

IQ Kültür Sanat Yayıncılık

-Kars ta Bir Etnik Grup-Malakanlar ın Toplumsal Yapısı –  Orhan Türkdoğan

-Türkiye de Köy Sosyolojisi -  Orhan Türkdoğan

-Türk Din Etnolojisi – Harun Güngör....    (Evşen Peliter Çilingir)

-Din Bilgi ve Toplum Üzerine Düşünceler – A. Faruk Sinanoğlu..     (Evşen Peliter Çilingir)

 Kanat Yayınları

-Bugün Pazar, Yahudiler Azar, Ä°stanbul Yahudileri hakkında kişisel bir gözlem -  Röni Margulies..     Ayhan Doğanç

  Karahan Kitapevi

-Türk Halk Bilimi –  Erman Artun

-Halk Kültürü Araştırmaları -  Erman Artun

-Âşıklık Geleneği Ve Âşık Edebiyatı –  Erman Artun

-Âşık Edebiyatı Metin Tahlilleri –  Erman Artun

-Çukurova Halk Kültüründe Miras –  Erman Artun

 Kırmızı Yayınları

-Köroğlu Destanı -  Pertev Naili Boratav

Kapı Yayıncılık

-Pir Sultan Abdal –  Pertev. Naili Boratav

Kalite Matbaası

-Türkiye de Folklor -  Åžerif Baykurt..     

Kültür Bakanlığı Yayınları

-Türkiye nin Somut Olmayan Kültürel Mirası –  M. Oğuz Öcal

-Türk Halkının Bilmeceleri –  Ä°lhan Başgöz

-Türk Halk Kültürü Araştırmaları –  Meltem Cingöz

-Sosyal Adet Ve Gelenekler –  Nermin Erdentuğ

-Anadolu Destanları –  Ahmet Şükrü Esen

-Türk Bilmeceleri –  Åžükrü Elçin

-Çağlarboyu Anadolu da Kadın..        (Gonca Şanal)

-Cenupta Türkmen Oymakları (Cilt:1-2) –   Ali Rıza Yalman (Yalkın)..     (Serdar Bombacı)

-Sahada Folklor Derleme Metotları –  Kenneth S. Goldsein

Kişisel Yayınlar

-Çalgılı Kahvelerdeki Külhanbey Edebiyatı Ve Numuneleri –  Tahir Alangu

-Metin And a Armağan –  Sabri Koz

-Ahmet Şükrü Esen e Armağan –  Sabri Koz

Kurmay Yayınevi

-Halk Bilimi Ve Derleme Metotları –  Lütfi Sezen

-Osmanlı Tiyatrosu -  Metin And

Kömen Yayınları

-Konyalı Hattat Hafız Mehmet Sakaoğlu –  Saim Sakaoğlu

-Âşık Edebiyatı Araştırmaları –  Saim Sakaoğlu

-Halk Bilimi El Kitabı -  Mustafa Aça

Kitap Yayınevi - Kitap Matbaacılık

-Yağmur Duası Kitabı –  Sabri Koz

-Karacaoğlan Kitabı –  Sabri Koz

-Yemek Kitabı Tarih-Halkbilimi-Edebiyat –  Sabri Koz

-Anadolu Rumları/ Osmanlı Ä°mparatorluğunun Son Döneminde Millet Sistemini Yeniden Düşünmek –  Ayşe Özdil

-Folklor (Halk Bilimi) –  Nail Tan

-Ä°stanbul Günlükleri Ve Anadolu da Yolculuk (Cilt 1-2)-Ulrich Jasper Seetzen..     (Mihriban Camcı)

Kitaplık Yayınları

-Osmanlı da Askerî Müzik “Mehter” – Mustafa Nuri Türkmen..     (Nur Fügen Umut)

Kabalcı Yayınevi

-Tarihimizden Kültür Manzaraları –  Özdemir Nutku

-Ä°slam Türk Ä°nançlarında Hızır Yahut Hızır-Ä°lyas Kültü –   Ahmet Yaşar Ocak

Kum Saati Yayınları

-Balıkesir Yöresi Doğum Sonrası Ä°nanış Ve Uygulamalar –  Mustafa Aça

-Gülistan – Sâdî-i Şirâzî..      (Evşen Peliter Çilingir)

Kaynak Yayınları

-Alevilik- Anadolu nun Gizli Kültürü –  Nejat Birdoğan..     (Beril Sarıkayalar)

Kaknüs Yayınları

-Anadolu nun Gizli Ä°nancı Nusayrilik –  Hüseyin Türk

-Bir Ä°slâmbol Hayâlhanesi -  Serkan Özburun..     (Ayhan Doğanç)

Kültür Ajans Yayınları

-Yel Kayadan Ne Aparır? –  Nail Tan

-Öz  Köz  Söz  -  Nail Tan

Kültür Bakanlığı

- Museum of Anatolian Civilizations

Kültür Bakanlığı Millî Foklor Araştırma Dairesi Yayınları

-1. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri 4. Cilt 

-Türk Halk OyunlarınınSahnelenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri 1987

-Sahada Folklor Derleme Metodları  -   Kenneth S. Goldsteın

Literatür Yayınları

20. Yüzyıl Başlarında Anadolu ve Trakya daki Rum Yerleşimleri -  Ari Çokona..      (Sema Şatıroğlu)

Nadir Kitapevi

-Etnoloji Sözlüğü –  Sedat Veyis Örnek

-Türkiye de Folklor –  Åžerif Baykurt

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Teke Yöresi 1. Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt: 1 ve Cilt: 2

Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği

-Derviş Mehmed Neşati Yağı.. Tıbbî Yağlar Üzerine Bir Risale - Nil Sarı, Ramazan Tuğ..     (Ayhan Doğanç)

Milli Folklor Yayınları

-Dünya Halk Bilimi Çalışmaları Tarihi –  Gülin Öğüt Eker – M. Öcal Oğuz – Nebi Özdemir

Morpa Kültür Yayınları

-Karacaoğlan “Seçmeler”..         (Nur Fügen Umut)

Net Yayıncılık

-Turkish Carpets..      (Ayhan Doğanç)

Ötüken Neşriyat – Ötüken Yayınları

-Anadolu Türküleri Ve Musiki Ä°stikbalimiz –  M. Ragıp Gazimihal

-Ä°slamiyet Öncesi Türk Destanları –  Saim Sakaoğlu

-Anadolu Türk Aşiretleri- Avşar Ve Diğer Türkmen Aşiretlerinin Yaşayışı Ve Kültürleri –  Ä°smail Bozkurt

-Ä°slâmiyetten Önce Türk lerde Kültür ve Müzik - Feyzan Göher Vural..     (Nihat Şatıroğlu)

Özgür Yayınları

-Pir Sultan Abdal Bütün Şiirleri –  Cahit Öztelli

-Bektaşi Gülleri Bektaşi-Alevi Şiirleri Antolojisi -  Cahit Öztelli

Olgaç Matbaası

-Zaman-Mekân Ekseninde Halk Bilimi –  Haluk Özalgan

Opus Kitap

-Folklor Dersleri – HalilBediî Yönetken     (Sefer Camcı)

Pan Yayıncılık

-Âşık Ali Ä°zzet Özkan –  Ä°lhan Başgöz..     (Fatih M. Durmuş)

-Ä°zahlı Türk Halk Şiiri Antolojisi -  Ä°lhan Başgöz..     (Fatih M.  Durmuş)

-Türkü -  Ä°lhan Başgöz..     (Fatih M. Durmuş)

- Türkülü Aşk Hikayeleri -  Ä°lhan Başgöz..     
(Fatih M. Durmuş)

-Geçmişten Günümüze Nasrettin Hoca –  Ä°lhan Başgöz..     (Fatih M. Durmuş)

-Karac oğlan –  Ä°lhan Başgöz..     (Fatih M. Durmuş)

-Vay Başıma Gelenler.. Tekerlemeler..küçüklere de büyüklere de -  Ä°lhan Başgöz..     
(Fatih M. Durmuş)

-Türkiye nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk -  Ä°lhan Başgöz..     
(Fatih M. Durmuş)

-Türk Müziğinde Usûller..            (FatihM.  Durmuş)

-Yunus Emre –  Ä°lhan Başgöz

Phoenix Yayıncılık

-Folklor Ve Mitoloji Sözlüğü –  Özhan Öztürk - 

 (Isnb 978-605-5738-26-6)

Remzi Kitapevi

-Kültür Konusu Ve Sorunlarımız –  Bozkurt Güvenç

Ses Ve Tel Yayınları

-Asya Ve Anadolu Kaynaklarında Iklığ -  M. Ragıp Gazimihal
(Yayını Tükenmiş)

Su Yayınları

-Terekemeler – Zihni Papakçı

Sun Yayınları

-Derleme Notları 1. Kitap  -  Anadolu da Geleneksel Müzik Yaşamı Üzerine Notlar
(1937-1952) –  Halil Bedii Yönetken

Sevinç Matbaası

-Masalların Yapısı Ve Ä°ncelenmesi  - Vladimir  Yakovliyeviç Propp

Sinan Yayınevi

-Ä°stanbul dan Çizgiler - Orhan Kemal, Ferit Öngören..     (Ayhan Doğanç)

Telos Yayınları

-Geleneksel Azerî Masalları - Yasemin Bayer..             (Evşen Peliter Çilingir)

Türk Tarih Vakfı

-Ä°zahlı Halk Şiiri Antolojisi –  P. Naili Boratav..    
  
-Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği -  Pertev Nailî Boratav- Derleyen Sabri Koz

-Halk Edebiyatı Dersleri - P. Naili Boratav..     (Zümrüt - Erkal Özden)

-Tekerleme -  Pertev Naili Boratav..  
    

-Masallar 1 : Uçar Leyli -  Pertev Naili Boratav..
    
-Sözlü Tarih - Yerel Tarihçi -  Stephen Caunce..     (Zümrüt - Erkal Özden)

-Temiz ve Soylu Türküler Söyleyelim -  Özgür Balkılıç..     (Zümrüt - Erkal Özden)

Türk Dil Kurumu Yayınları

-Budunbilim Terimleri Sözlüğü –  Sedat Veyis Örnek

-Dedem Qorqud un Dilinden – Sazımın Sözü -1 –  Dursun Yıldırım

-Dedem Qorqud un Dilinden – Sazımın Sözü -2 -  Dursun Yıldırım

-Dedem Qorqud un Dilinden- Qardaş Andı-2  -  Dursun Yıldırım

-Zanaat Terimleri Sözlüğü –  Orhan Acıpayamlı

-Halk Bilimi Yöntemi- Kaarle Krohn –  Julius Krohn

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

-Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu) –  Åžükrü Elçin

Tuba Yayınları

-Çağdaş Kentin Kültürü Ve Somut Olmayan Miras –  M. Oğuz Öcal

-Yük Taşımıyoruz Sevgi Taşıyoruz –  Ä°lhan Başgöz

Turhan Kitapevi

-Türk Tiyatrosunun Evreleri –  Metin And

Turkuaz Yayınları

-Yücel Dağlı Anısına –  Sabri Koz

-Gül Ağacı Boy Vermez Ermeni Harfli Türkçe Ve Ermenice Maniler -  Sabri Koz

Türk Dünyası Vakfı

-Köroğlu Kitabı –  Sabri Koz

-Geçmişten Günümüze Milli Yemek Kültürümüz – Sabri Koz

Türk Tarih Kurumu Yayınları

-Tarihte Ve Bugün Şamanizm / Materyaller Ve Araştırmalar –  Abdülkadir Ä°nan

-Süryanilerin Dünü Bugünü  - Bülent Özdemir

-Anadolu Ağızlarından Derlemeler – Ahmet Caferoğlu

-Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar - Ahmet Caferoğlu

-Sivas Ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar - Ahmet Caferoğlu

-Güneydoğu Ä°llerimiz Ağızlarından Toplamalar - Ahmet Caferoğlu

-Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar - Ahmet Caferoğlu

-Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler-  Ahmet Caferoğlu

Türkiye Diyanet Vakfı

-Sultanîyegâh Ä°stanbul - Prof.Dr. Beynun Akyavaş

Timaş Yayıncılık

-Türk Toplumunda Zazalar Ve Kürtler – Orhan Türkdoğan

Tetragon Yayınları

-Kardeşliğe Bin Selam/ Ä°lhan Başgöz Ä°le Söyleşi – Tetragon Yayınları

3f Yayınevi

-Âşık Tarzı Edebiyat Geleneği Ve Ä°stanbul –  Özkul Çobanoğlu

Ümit Kitapevi

-Türk Halkoyunları –  Åžerif Baykurt

Yeni Zamanlar Sahaf

-Halkbilim Terimleri Sözlüğü –  Orhan Acıpayamlı

Yapı Kredi Yayınları

-Kel Oğlan Masalları – Tahir Alangu

-Oyun Ve Bügü –  Metin And..     (Ä°nci Güldez)

-16.Yüzyılda Ä°stanbul Kent-Saray-Günlük Yaşam –  Metin And..   (Servet - Mehmet Yalçın)

-Ritüelden Drama Kerbelâ-Muharrem-Ta ziye -  Metin And..      (Servet - Mehmet Yalçın)

-Osmanlı Tasvir Sanatları 1 : Minyatür –  Metin And..     ( Nilgün Ergen)

-Minyatürlerle Osmanlı-Ä°slam Mitologyası –  Metin And

-Adana: Köprübaşı Efsaneden Tarihe Tarihten Bugüne -  Sabri Koz

-Her Güne Bir Ninni Cd li Kitap –  Sabri Koz

-Türk Kahvesi –  Sabri Koz

-Türkiye de Ä°lk Halk Oyunları Semineri –  Åžerif Baykurt

-Sanat Dünyamız Dergisi - 2,4,7,14,15 ve 16 No lu sayılar..     (Beril-Şefik Sarıkayalar)

Yeni Doğuş Matbaası

 

-Anadolu Kültürleri Ve Türk Halk Dansları –  Åžerif Baykurt..     (Lale Uras)

    Yorumlarınız

Gonca Şanal 18.02.2017 09:00:13

Bir kitap da benden -Çağlarbuyu Anadoluda Kadınlar - Gonca Şanal ... Devamı...

Beril Sarıkayalar 16.02.2017 10:38:48

Bizden gelen. Alevilik Anadolunun gizli kultürü .ve Alevi bektaşi köylerinde toplumsal kurumlar Yazar Nermin Erdentug . Şefik Beril ... Devamı...

Reha Özcan 16.02.2017 10:37:23

Benden 3 kitap 2.si İş Bankası Kültür Yayınları 1.Atatürk'ten Düşünceler derleyen Prof. Enver Ziya Karal 2.50 yılın Türk Mizah ve Karikatürü Semih Balcıoğlu 3.Batı Anadolu Uygarlığı İlhan Akşit Arkeolog Milli Saraylar Müdürü ... Devamı...

Ä°dris Bulut 16.02.2017 05:57:37

-100 Soruda Türk Folkloru - P. Naili Boratav -100 Soruda Türk Halk Edebiyatı – P. Naili Boratav Neslihan-İdris Bulut ... Devamı...

Serdar Bombacı 15.02.2017 20:41:37

Cenupta Türkmen Oymakları (C.1-2) – Ali Rıza Yalman (Yalkın) ... Devamı...

Erkal Özden 15.02.2017 20:17:00

-Halk Hikâyeleri Ve Halk Hikâyeciliği – P. Naili Boratav -İzahlı Halk Şiiri Antolojisi – P. Naili Boratav Bunların dışında aynı seriden 3 kitabı daha var.Hatırladığım kadarıyla 1)-Halk Edebiyatı Dersleri.. 2)-Tekerleme.. 3)- Masallar 1 : ... Devamı...

Lale Uras 15.02.2017 18:15:05

-Anadolu Kültürleri Ve Türk Halk Dansları – Şerif Baykurt Eserini ben bağışlıyacağım en kısa zamanda derlemeye ulaştıracağım. Sevgilerimle ... Devamı...

Mihriban Camcı 15.02.2017 17:48:07

Sevgili Mihriban Camcı'dan Derlemeye çok değerli bir armağan. Teşekkürler ... Devamı...

İnci Güldez 15.02.2017 17:47:06

11. Dönemden Sevgili Arkadaşımız Sayın İnci Güldez de Derleme arşivimize çok önemli bir kaynak kitap satın alarak armağan etmiştir. Derleme gurubu olarak kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. ... Devamı...

Mehmet Yalçın 15.02.2017 17:45:53

Kurumumuzun cok kıymetli büyüğü, değerli hocamız Sayın Mehmet Yalçın ağabeyimiz de Derleme Müdürlüğümüze bir jest yaparak, Metin And'ın 2 önemli folklor kitabını bizlere armağan etmiştir. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. ... Devamı...

Nilgün Ergen 15.02.2017 17:42:25

Ýönetim Kurulumuzun değerli üyesi ve sevgili arkadaşımız Sayın Nilgün Ergen,Derleme arşivimize çok önemli 2 kitap satın almış ve armağan etmiştir. Derleme Grubu olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz. Saygılar. ... Devamı...

Yorum Ekle
 
Yorum Ekle