HALK MÜZİĞİ KURSU MÜDÜRLÜĞÜ

 
Kursun amacı; sınavla alınan elemanları solfej, repertuar, folklor nazariyatı, halk sazları vb. yönünden eğitmek; ve "Üst Ä°cra Grubuna kazandırmaktır. 

Kursta eğitim ve öğretim çalışmaları ( Halk Oyunları Kursu ve Tiyatro Kursu nda olduğu gibi ) , ekim ayında başlar, haziran ayı başlarında da sona erer. Eğitime katılan öğrencilere diploma ( Kurs Belgesi ) verilir; yapılan diploma töreniyle öğrendikleri sergilenir. Müzik eğitimine devam etmek isteyen elemanlar sınavla Üst Ä°cra Grubu na alınır; ses veya saz eğitimlerine bu grupta devam ederler. Halk Müziği Kursu , Yönetim Kurulu nca atanan bir müdür tarafından yönetilir.


KADROLAR

ELEMANLARIMIZ

FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z

ESKÄ° FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z