UYGULAMALI HALK EL SANATLARI KURSU MÜDÜRLÜĞÜ

 
Folklorumuzun ayrılmaz bir parçası olan halk el sanatlarımızın geçmişten günümüze ve geleceğe yönelik kullanılmasını sağlamak amacıyla Folklor Kurumu bünyesindeki üyelerimize ve kurum dışındaki insanlarımıza Ahilik kültürü çerçevesinde öğretilmesi ana amacımızdır. Her Yıl Folklor Kurumunu tanıtmak amacıyla Kermesler düzenlenir ve sergiler açılır. Müdürlüğümüz gerektiğinde kurslarla ilgili olarak üniversitelerde , dernek , vakıf ve ilgili kuruluşlardan konusunda uzman kişiler ile işbirliği yaparak yardımlaşır. Kurslarımız her sene katılımın sayısına göre belirlenecek bir çalışma merkezindeki uygun bir ortamda olacaktır. Kurslar Teorik ders, uygulama ve bitirme ödevi ürünü olarak şekillenir. Festival kapsamında El Sanatları ürünlerini içeren sergiler açılmaktadır. Kurs konularımız: Ø Vitray ve Seramik çalışması : cam üstü ve cam altı teknikleri ile Ø Tahta Boyama: Folklorik motif ve desenler ile Ø Ä°ÅŸleme: Eski oyaların ve işlemelerin canlandırılması Ø Kostüm Onarım ve Üretimi: Halihazırda kullanılan kostümlerin tamir ve bakımı , takı ve aksesuarların yapımı


KADROLAR

ELEMANLARIMIZ

FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z

ESKÄ° FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z