Folklor Kurumu - Denetleme Kurulu

 
2015 - 2018 Dönemi Denetleme Kurulu
 
Sefer CAMCI Başkan
Denetleme kurulu-Başkan-
Remzi YÜZBAŞIOĞLU
Denetleme Kurulu üye Başkan Yrd.
Merih ÇOPUR
Denetleme Kurulu üye
 
Rouzben GERGERÄ°
Denetleme Kurulu üye
Çağatay TÜMER
Denetleme Kurulu üye