Folklor Kurumu - Kurum Meclisi Başkanlık Divanı

 
2011 - 2015 Dönemi Başkanlık Divanı
 
 
Mehmet Ergen
Başkan
 
 
Remzi Yüzbaşıoğlu
Başkan Vekili
BEKİR ÖZÇELİK
Başkan Vekili
 
Üye
Üye