DERLEME - ARAŞTIRMA VE ARŞİVLEME MÜDÜRLÜĞÜ

 

DERLEME ARAŞTIRMA VE ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ;

Folklor Kurumu Derneğinin, iki binin üzerinde kitaptan oluşan kütüphanesini, yaklaşık otuz bin sayfalık folklor derlemelerini, kostüm, aksesuar, kilim, yastık, yazma, oya, dantel, ev ve işyeri araç gereçleri, vs. gibi yüzlerce etnografik malzemeden oluşan maddi kültür unsurlarını, ülkemizin neredeyse tüm yörelerinden ve dünya kültürlerinden biriktirilmiş görsel ve işitsel kayıt arşivini bünyesinde barındıran önemli bir birimidir.

Müdürlüğümüz; yurtiçinden veya yurtdışından tüm halk bilim araştırmacılarının, akademik çalışma yapan akademisyenlerin, basın yayın organlarının, vs. çalışmalarına referans teşkil edecek desteği sağlar.

Halk bilim konusunda, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilen her türlü konferans, sempozyum, panel vs. gibi bilimsel etkinliklerde konuşmacı, gözlemci veya katılımcı olarak yer alır.

Konusunda uzman kadrolar ile; Kurumumuzun üye, stajyer ve öğrencilerine  açık eğitim ve tartışma toplantıları düzenler.

Ayrıca; Kurumumuz bünyesinde yer alan Teknik İcra Birimlerinin ve Okul Müdürlüklerinde eğitim alan stajyerler ile öğrencilerinin derleme derslerinin planlanması, yürütülmesi, yapılacak olan derleme çalışmalarına destek sağlanması, yapılan derlemelerin denetlenip tasnif edilmesi de müdürlüğümüzün sorumluluğunda gerçekleştirilir.

Bütün bu çalışmalar, haklı olarak Müdürlüğümüze  "KURUMUMUZUN AKADEMÄ°K BÄ°RÄ°MÄ°" olma niteliğini kazandırır.

BİRLEŞEREK VE PAYLAŞARAK ÇOĞALMAK İÇİN, SİZLERİ DE ARAMIZDA GÖRMEK İSTERİZ.


KADROLAR

ELEMANLARIMIZ

GEÇMİŞ DÖNEM ELEMANLARIMIZ

FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z

ESKÄ° FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z

Eğitim Konularımız

Folklor Nedir ?

Derleme Nedir ?

Araştırma ve İnceleme Şekli