HALK MÜZİĞİ GRUBU BAŞKANLIĞI

 
Halk Müziği Grubu , bünyesinde yer alan Halk Müzigi Okulu ile bu müziğin beslenmesinde katkıda bulunmuş ve pek çok değerli sanatçı adayını eğitmiştir.
Halk Müziği etkinlik , gösteri ve konserleri Halk Müziği Grubu tarafından sürdürülmektedir.

. . . GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAPILAN ÇALIŞMALAR
( 1964-1998)
1964' lü yıllarda temelleri atılan " Folklor Kurumu ", sadece halk oyunları bazında değil; halk müziği, tiyatro ( temaşâ ), derleme-araştırma, turizm-tanıtma, yayıncılık… gibi alanlarda da genelleşerek işlevini sürdürmüştür.
Folklorun en etkin dallarından olan " Halk Müziği" de ilk aşamalarda grupsal bir anlayışla uygulanmaya başlandı. Müzik çalışmalarının yanısıra ; plâk, bant, kitap, nota arşivleri oluşturulup, derlemeye kazandırıldı.
( Merhum ) Sadi Yaver Ataman, Mustafa Hisarlı, Mehmet Özbek, Yücel Paşmakçı… gibi ustaların önderliğinde yapılan çalışmalar, verilen konserler takdirle izlendi.
Kurumsallaşma sağlanırken "okullaşma" nın gereği anlaşılınca, bu yönde çalışmalara başlandı. 1974-1975 döneminde Sayın Abdi Tural' ın önderliğinde "Halk Müziği Okulu " her yönüyle plânlandı; ve uygulama başladı.

MÜZİK ÇALIŞMALARININ YAPISI
Folklor Kurumu'nda müzik eğitiminin yapısı iki alanda uygulanmaktadır: Okul/Grup….
A ) Okul Dönemi
B ) Üst İcra Grubu ( Müzik Grubu ) : Folklor Kurumu' nun üç icra grubundan biridir.

Okul dönemini tamamlayan elemanlar arasından sınavla alınanlar her yıl plânlı bir şekilde grup çalışmalarına katılır. Bir yandan üst eğitime devam eden elemanlar bir yandan da konser ve gösterilerde yer alırlar.
Gruptaki ilk yıl " stajyerlik " dönemidir. Bu dönemi de başarıyla tamamlayan elemanlar " asil üye " durumuna geçerler.
Grupta-Okulda olduğu gibi-solfej , repertuar , folklor nazariyatı , saz çalışmaları vb. eğitimi çalışmaları devam eder.
Halk Müziği Grubu , Yönetim Kurulu' nca atanan bir müdür tarafından yönetilir.


GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

KADROLAR

ELEMANLARIMIZ

GEÇMİŞ DÖNEM ELEMANLARIMIZ

EĞİTMENLERİMİZ

GEÇMİŞ DÖNEM EĞİTMENLERİMİZ

REPERTUARIMIZ

Ä°CRA HEYETÄ° SAZ EKÄ°BÄ°MÄ°Z

GELENEKSEL BAĞLAMA TAKIMI

FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z

ESKÄ° FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z