UYGULAMALI HALK EL SANATLARI KURSU MÜDÜRLÜĞÜ

 

Folklorumuzun ayrılmaz bir parçası olan halk el sanatlarımızın geçmişten günümüze ve geleceğe yönelik kullanılmasını sağlamak amacıyla Folklor Kurumu bünyesindeki üyelerimize ve kurum dışındaki insanlarımıza Ahilik kültürü çerçevesinde öğretilmesi ana amacımızdır.
Her Yıl Folklor Kurumunu tanıtmak amacıyla Kermesler düzenlenir ve sergiler açılır. Müdürlüğümüz gerektiğinde kurslarla ilgili olarak üniversitelerde , dernek , vakıf ve ilgili kuruluşlardan konusunda uzman kişiler ile işbirliği yaparak yardımlaşır. Kurslarımız her sene katılımın sayısına göre belirlenecek bir çalışma merkezindeki uygun bir ortamda olacaktır. Kurslar Teorik ders, uygulama ve bitirme ödevi ürünü olarak şekillenir. Festival kapsamında El Sanatları ürünlerini içeren sergiler açılmaktadır.
Kurs konularımız:
Vitray ve Seramik çalışması :
Cam üstü ve cam altı teknikleri
Tahta Boyama: Folklorik motif ve desenler ile
Eski oyaların ve işlemelerin canlandırılması
Kostüm Onarım ve Üretimi Halihazırda kullanılan kostümlerin tamir ve bakımı , takı ve aksesuarların yapımı
Ebru
Kaligrafi
Kat,i Sanatı  :Halkoyunları objelerinin ve kostümlerinin üç boyutlu olarak tabloya aktarılması sanatı.


KADROLAR

ELEMANLARIMIZ

GEÇMİŞ DÖNEM ELEMANLARIMIZ

FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z

ESKÄ° FAALÄ°YETLERÄ°MÄ°Z